Firma Buderus jest od 2003 roku częścią Grupy Bosch w wymiarze światowym i lokalnym. Akwizycja firmy Buderus przez koncern Boscha umożliwiła rozszerzenie portfela produktowego i kanałów dystrybucji Bosch Termotechnika, a w konsekwencji umocnienie pozycji firmy na światowych rynkach. Formalne włączenie Buderusa do struktur Boscha w Polsce w drodze połączenia przez przejęcie jest więc naturalną konsekwencją postępującej konsolidacji. Umożliwi ono realizację strategii koncernu tj. wzmocnienie pozycji Bosch Termotechnika na polskim rynku oraz dalszy dynamiczny rozwój i pełne wykorzystanie potencjału rynku w czasach rosnącej konkurencji.

W ofercie Buderus

  • układy solarne
  • pompy ciepła
  • kotły gazowe kondensacyjne do 100 kW
  • kotły gazowe konwencjonalne wiszące do 100 kW
  • kotły olejowe kondensacyjne GB125
  • grzejniki
  • pakiety urządzeń
Designed by