Logalux SF

Description

Nowoczesna, uwzględniająca wielostronność zastosowań koncepcja budowy zasobników
• zasobniki ciepłej wody w wykonaniu stojącym, bez zabudowanego wymiennika ciepła, 
• wyposażone w cyfrowy wskaźnik temperatury, 
• możliwość zabudowy w przedniej części zasobnika wymiennika ciepła wykonanego z rur żebrowanych (wyposażenie dodatkowe) - po uzgodnieniu przez UDT, 
• dostępne w czterech, mających dopuszczenie typu wielkościach, o pojemności: 400, 500, 750 oraz 1000 litrów, 
• zasobniki ciepłej wody spełniają wymagania "Przepisów dotyczących ogólnych wymagań dla zaopatrzenia w wodę", 
• możliwość zastosowania urządzeń sterowniczych dla procesu podgrzewania 
• c.w.u., wymienników ciepła z rurami ożebrowanymi oraz elektrycznego zestawu grzewczego (wyposażenie dodatkowe) – po uzgodnieniu przez UDT 

Skuteczna ochrona antykorozyjna oraz efektywna izolacja cieplna 
• ochrona przed korozją spełnia wymagania normy DIN 4753-3 poprzez zastosowanie termo-glazury Duoclean marki Buderus oraz nie wymagającej czynności eksploatacyjnych anody, zasilanej zewnętrznie (anoda inercyjna, dostarczana włącznie z układem regulacji IMP), 
• regulacja pracy anody inercyjnej ze zintegrowaną funkcją sygnalizacji awarii, 
• izolacja cieplna zasobników wykonana z miękkiej pianki poliuretanowej, wolnej od związków FCKW, o grubości 80 lub 100 mm, 
• dostępne jest wykonanie dla wody morskiej z dwoma warstwami ochronnymi oraz trzykrotnie nakładanymi warstwami termoglazury