Kotły 5-klasy wg najnowszej normy  wg PN-EN 303-5:2012 oraz spełnienie wymogów dyrektywy europejskiej dotyczącej  (ecodesign).

Firma działa na rynku jako producent stalowych kotłów wodnych CO na paliwa stałe, w tym kotłów na  i kotłów na pellet.

Designed by