Rekuperatory – OnyX

Najważniejszym celem wszystkich rodzajów wentylacji budynków jest dostarczenie do strefy przebywania ludzi odpowiedniej ilości powietrza oraz zawartego w nim tlenu zapewniającego komfortowe, higieniczne warunki pobytu oraz pracy użytkowników budynku. Tradycyjne systemy wentylacji grawitacyjnej, których skuteczność jest ściśle uzależniona od parametrów pogodowych nie są w stanie zapewnić zarówno odpowiedniej ilości jak i jakości powietrza. System mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z funkcją odzysku ciepła, której integralnym komponentem jest centrala wentylacyjna – Onyx potocznie zwana rekuperatorem jest najnowocześniejszym, najbardziej zawansowanym oraz co najbardziej istotne – jedynym prawidłowym sposobem wentylacji budynków zapewniającym ciągłą oraz kontrolowaną wymianę powietrza w budynku skutkującą redukcją stężenia dwutlenku węgla oraz wilgoci do dopuszczalnych poziomów. Dodatkowo, poprzez ciągłą filtrację system wentylacji mechanicznej OnyX zapobiega niebezpiecznym reakcjom alergicznym, spowodowanym wnikaniem pyłów (alergenów), a także rozwojowi wirusów, bakterii i grzybów w wewnątrz budynków. Oprócz niewątpliwych zysków higienicznych, rekuperacja Onyx poprzez zastosowanie w niej odzysku ciepła o wysokiej sprawności, o blisko 50% redukuje koszty ogrzewania budynków w porównaniu do standardowych obiektów wyposażonych w wentylację grawitacyjną.

Designed by